Lymfhälsa

Genom att ta hand om ditt lymfsystem och förbättra din lymfhälsa kommer hela du att må bättre både fysiskt och mentalt. Du får mer energi till att leva det liv du vill!

Med utgångspunkt från att lymfsystemet är kroppens reningsverk som städar bort slaggprodukter och överskottsvätska från kroppens vävnader finns det flertalet områden jag kan hjälpa dig inom.

Immunförsvar

Lymfsystemet spelar en stor roll i immunförsvarets funktion. Lymfvävnad så som lymfnoderna, mjälten, tymuskörteln, benmärgen och tonsillerna är involverade i att producera, upprätthålla och distribuera en typ av immunceller som kallas för lymfocyter.

Lymfkärlen som tar upp överskottsvätska från vävnaderna tar även upp sjukdomsframkallande ämnen som bakterier, virus, parasiter och tumörceller. När vätskan transporteras mot hjärtat passerar den lymfnoder som fungerar som filter. Där i lymfnoderna finns mängder av immunceller som håller utkik efter farliga inkräktare och oskadliggör det de upptäcker.

Lymfmassage och self care-rutiner är bra för att stimulera lymfsystemet och stötta immunförsvaret. Att det är bra cirkulation och flöde i lymfsystemet är viktigt så att de ämnen som skulle göra oss sjuka snabbt kan tas om hand om. Oavsett om du fått en virusinfektion eller fått in bakterier i ett skärsår så ska dina immunceller, lymfocyter mm, oskadliggöra dessa så fort som möjligt. Är flödet trögt hinner bakterier och virus föröka sig mer vilket gör infektionen värre.

 

Smärta & värk

När överskottsvätska och slaggprodukter inte transporteras bort från kroppens vävnader i rätt takt kan inflammationer uppstå. Det ger ofta värk och smärta som flyttar runt i kroppen.

Om du har stagnation och  det finns mycket slaggprodukter och inflammationsämnen i kroppen får dina celler, inklusive nervceller, svårare att ta upp syre och näring. En nervcell utan tillräckligt syre kan reagera med smärtsignaler. Om du dessutom har överskottsvätska i kroppen så ökar svullnaden trycket i vävnaderna vilket kan orsaka och upprätthålla smärta.

Stagnerad lymfa gör också att bindväven blir kompakt och förtätad vilket  kan göra att det ömmar och gör ont när du tar/trycker på de områdena på kroppen.

God lymfhälsa och ett bra flöde i lymfsystemet tar hand om och minskar inflammationer; minskar svullnader och ser till att miljön ute i kroppen är bra så att cellerna, inklusive nervcellerna, fungerar som  de ska.

Lymfmassage passar bra vid fibromyalgi och annan långvarig smärtproblematik. Den mjuka beröring och stimuleringen av lymfsystemet kan ge väldigt fina resultat och lindra smärta. Lymfmassage hjälper även vid akut smärta ex efter en skada då en skada innebär ökad inflammation och svullnad. Lymfmassagen minskar svullnaden och därmed det tryck och smärta som svullnaden orsakar.

Svullnad & ödem

Det filtreras hela tiden vätska från blodkärlen till våra vävnader. En viktig uppgift lymfsystemet har är att transportera bort den här vätskan och återlämna till blodcirkulationen. Lymfsystemet hjälper till att upprätthålla vätskebalansen i kroppen. Svullnad är alltid ett tecken på att lymfsystemet inte klarar av sin uppgift. Mer vätska filtreras ut och stannar i vävnaderna än vad som forslas bort.

Svullnad, eller ödem, kan vara mer generellt över kroppen på grund av trögt lymfflöde och dålig cirkulation påverkat av livsstil, allmän stagnation och fibroser. 

Lymfödem uppstår när lymfsystemets funktion är påverkad genom exempelvis operation, strålning eller medfödd skada eller missbildning av lymfkärlen. Svullnaden är då ofta koncentrerad till en kroppsdel, t ex lymfödem i armen efter en bröstcanceroperation.

Idag misstas ofta ödem för att man är överviktig. Gör du “allting rätt” och ändå inte går ner i vikt kan lymfsystemet vara boven i dramat och du har bunden vätska i kroppen. Lymfmassage hjälper lymflödet att komma igång vilket forslar ut överskottsvätska  och minskar volymen.

En viktig uppgift lymfsystemet har är att transportera fetter. Dåligt lymfflöde gör att fettceller stannar i vävnadsvätska och buken och ökar volym och vikt. När du förbättrar din lymfhälsa hjälper du lymfsystemets förmåga att transportera fett och fettsyror dit de ska – från tunntarm till blodet för att bli energi i cellerna.

Stress & utmattning

När vi upplever stress utsöndras stresshormoner för att hjälpa oss att undkomma den situation som stressar oss. Kortsiktigt är det en superbra och livsviktig funktion. Är du däremot utsatt för långvarig stress och ständigt har höga nivåer av stresshormoner så påverkar det både den fysiska och psykiska hälsan negativt.

Lymfhälsan påverkas också och flödet av lymfvätska i kroppen blir långsammare. Det i sig ökar stressen för kroppen då mängden slaggprodukter och inflammationsämnen i kroppen byggs upp. Det kan bli lite av en ond cirkel.

Lymfmassage kan hjälpa dig att bryta cirkeln och dämpa stressresponsen i kroppen. De lugna och rytmiska strykningarna under massagen aktiverar lugn- och rodelen av nervsystemet och sänker nivån av stresshormoner i kroppen. Den mjuka beröringen stimulerar dessutom utsöndring av oxytocin, ett av våra kraftfullaste må bra-hormoner.

Andningen är ett av de kraftfullaste verktyg du har för att hantera stress och under en lymfbehandling jobbar vi även med djup andning – som både sänker stressnivån och ökar lymfflödet.

Med regelbunden lymfmassage och/eller bra self care-rutiner hemma tar du hand om dig själv och hjälper din kropp att reglera nervsystemet och hantera stress.

För dig som är har utmattningssyndrom är lymfmassage en bra behandling. Dels får du de goda lugnande effekterna för nervsystemet jag nämnt ovan. Lymfmassagen ökar lymfflödet och hjälper kroppen att göra sig av med inflammationsämnen och slaggprodukter. Det hjälper din kropp och dina celler att återhämta sig om du känner av mycket fysiska besvär som muskelsvaghet, trötthet och att du lätt får mjölksyra även när du bara är lite aktiv.

Lymfmassagen hjälper även många att sova bättre vilket är väldigt viktigt för hjärnans vila och återhämtning. Lymfmassage och self care-rutiner för huvud och nacke kan även hjälpa hjärnan att rensa ut sina slaggprodukter och förbättra minne och koncentration och minska hjärndimma. Läs mer om det här.

Operation & läkning

Om du märker att du har sår och skador som inte läker ordentligt så ta en titt på lymfsystemet.

Oavsett om du har skadat dig eller genomgått en operation så är lymfsystemet en nyckelspelare i kroppens läkningsprocess. En orsak är att lymfsystemet hjälper till att ta hand om svullnad och vätska som samlas. En annan är att cellernas reparationsförmåga är som bäst när vi inte har en massa slaggprodukter ute i vävnaderna. En tredje är att immuncellerna som cirkulerar i lymfsystemet skyddar dig från infektioner som kan uppstå.

Du känner säkert till att det uppstår en svullnad efter ett trauma (t.ex. stukning) eller en operation. När en vävnad skadas börjar kroppen genast att reparera det skadade området och den processen ökar mängden vätska, inflammationsceller och proteiner i skadeområdet. Svullnaden som uppstår stör läkningsprocessen. Att så snabbt och effektivt få ner svullnaden efter skada eller operation är därför viktigt.

Lymfmassage innan (om det är en planerad operation) och efter en operation är en värdefull behandling för att öka cirkulationen av immunceller i kroppen för att optimera läkningsprocessen och samtidigt skydda mot infektioner.

Kommer du på lymfmassage innan operationen får du också lära dig enkla tekniker för att stimulera lymfsystemet själv. Dessa kan du göra direkt efter operationen för att stimulera lymfflödet och ge din kropp de bästa förutsättningarna för läkning!

Träning & återhämtning

Lymfmassage är ett väldigt bra alternativ för dig som vill förbättra återhämtning i samband med träning.

Träning kräver mer jobb av dina celler för att skapa energi. Det skapar mycket metaboliskt avfall. Hårda träningspass kan också ge mer inflammationsämnen och svullnad efteråt. Lymfmassage ökar lymfflödet som transporterar bort slaggprodukterna (så som mjölksyra) och minskar ev svullnad. Dina vävnader återhämtar sig bättre och effektivare.

En tysk studie visar på att lymfmassage är mer effektivt än svensk klassisk massage för att förbättra återhämtning och minska inflammation samband med träning. Har du för vana att få idrottsmassage eller klassisk massage så testa att variera mellan lymfmassage och muskelmassage. Båda tjänar sitt syfte, men lymfmassage kan ge dig en extra boost i återhämtningen och förbättra både dina träningsresultat och ditt välmående.

Energinivå

Ett av de vanligaste sakerna mina klienter berättar om är trötthet och låg energi. Ofta är energin så låg att även om man skulle vilja röra på sig, eller vet att det är bra, så orkar man inte.

Rörelse är en förutsättning för ett bra lymfflöde eftersom musklernas aktivitet hjälper till att pumpa lymfvätskan genom kärlen. Men är energin låg så finns inte kraften att ens börja. Det blir soffan istället för en promenad.

Det kostar mycket energi att ha ett trögt lymfflöde. Är lymfflödet trögt blir vätskan våra celler konstant badar i smutsigt och fullt av slaggprodukter. Den smutsiga vätskan påverkar cellernas väggar och gör dem mer ogenomträngliga. Då får cellen svårt att ta upp syre och näring. Det kan orsaka olika besvär – och en av dem är trötthet och låg energi.

Lymfmassage ökar cirkulation i lymfsystemet och förbättrar miljön för dina celler och deras förmåga att tillgodogöra sig näring. Det kan ge dig den kraft du behöver för att orka röra dig mer i vardagen och på egen väg förbättra ditt lymfflöde.

Graviditet

När du är gravid sker många förändringar i kroppen. Bland annat får du både mer blod och vätska för att tillgodose både ditt och barnets behov. När blodflöde och vätskemängd ökar samlas vätska lättare ute i dina vävnader. Det växande barnet kan också trycka på  lymf-och blodkärl och begränsa flödet som för vätskan från benet upp mot hjärtat. Det ger ofta svullna fötter och ben och en tung och stum känsla.

Lymfmassage under graviditeten hjälper dig att minska svullnaden och skapa mer lätthet i kroppen. Det är en väldigt fin period i livet att ta hand om dig själv lite extra. Jag ger dig en välgörande och energihöjande behandling. Jag lär dig även tekniker att göra hemma så att du med omhändertagande rörelser kan vårda dig egen kropp och livet som växer inuti dig.

Du är välkommen under den andra och tredje trimestern.

Kvinnohälsa

Kvinnors lymfsystem är mer komplexa än mäns. Kvinnor har fler lymfnoder kring bäcken (höfter/ljumskar) och bröst och har därmed mer som kan stagnera.

Lymfmassage är både bra och viktig för brösthälsa. En av de viktigaste sakerna för att pumpa lymfvätska är musklernas aktivitet när du rör på dig. Det är svårt att att pumpa lymfvätskan i bröstvävnaderna med rörelse, men som tur är är lymfmassage väldigt effektivt för att få fart på lymfan och minska stagnation. Jag kan jobba runt dina bröst vid en behandling, men framförallt kan du lära dig tekniker att göra hemma. Det är värdefullt att ha en nära relation med dina bröst och en vana av att röra vid dem på ett positivt sätt, inte bara för att känna efter knölar.

Många kvinnor upplever att brösten blir väldigt ömma eller svullna under månadens hormonfluktuationer. Lymfmassage kan lindra de besvären. Att ha bra cirkulation i lymfvätskan kan även minska tätheten i brösten, vilket är positivt då tät bröstvävnad gör det svårare att upptäcka bröstcancer vid mammografi.

Bra lymfflöde i området runt bäckenet hjälper till att hålla alla celler kring äggstockar, äggledare, livmoder och vaginan i bra hälsa. Lymfkärlen och lymfnoderna dränerar vätska från vävnaderna och hjälper till att kontrollera infektioner genom att identifiera och förstöra bakterier och virus.

Vanlig lymfmassage kan hjälpa vid infektioner, smärta och svullnad i bäckenet och blygdläppar, problem med att kissa och problem med sexuell funktion. Det är även bra vid PMS och om du känner dig uppsvullen och har kramper. Det kan både hjälpa i stunden, men framöver allt kan regelbunden lymfmassage och/eller self care-rutiner ge långvariga positiva resultat vid PMS.

Mage

Lymfsystemet och en bra maghälsa är nära sammankopplade. Magen är den plats i kroppen där du har allra mest lymfvätska. Här har du också massor av lymfnoder och lymfatisk vävnad runt tarmar och magsäck.

Lymfsystemet har framförallt två viktiga uppgifter här. Den första är att absorbera och transportera näring och hormoner från maltsmältningsorganen via lymfkärl till blodbanan. Vissa fetter och proteiner är för stora för blodkärlen  att ta upp. Istället tar lymfkärlen upp dem och transporterar dem till levern och sedan vidare till blodet. Det är här de molekylerna omvandlas till bränsle som cellerna kan tillgodogöra sig och skapa energi. Om lymfsystemet har svårt att absorbera fett  kan du känna dig upplåst och svullen, och även får problem med t ex förstoppning.

Den andra uppgiften för lymfsystemet i magen är att  försvara kroppen mot sjukdom. Den lymfatiska vävnaden i magen utgör upp till 70% av ditt immunförsvar. När lymfvätska i matsmältningsorganen dräneras av lymfnoderna i magen avgör dem om vätskan innehåller några farliga inkräktare som måste förstöras. Lymfsystemet spelar in i matintoleranser och utgör en försvarslinje så att inte dåliga bakterier från mat och tarmarna sprider sig i kroppen.

Med lymfmassage och tekniker för att lösa lymfstagnationer i magområdet ger vi dig en stor skjuts till en välmående mage, bättre matsmältning och ett starkare immunförsvar.

Hud

Huden är ditt största organ och enda externa organ. Din hy är en reflektion av hur du din interna hälsa. Huden är också ett utrensningsorgan. Om lymfsystemets funktion är nedsatt och inte kan rena ordentligt påverkas huden och kan ge besvär som acne, eksem, irritation, rodnader, eller göra hyn är trött och glåmig.

Lymfmassage förbättrar funktionen i lymfsystemet och hjälper kroppen med utrensning av slaggprodukter och inflammationsämnen, Det ger ge lyster till din hy och kan även minska hudproblem.

Hjärnhälsa

All aktivitet i din kropp skapar avfall, slaggprodukter – även aktiviteten i din hjärna. Fram till för bara ett par år sedan trodde man att hjärnan tog hand om och återvann sitt eget avfall. Då visade en dansk forskare, Maiken Nedergaard, att hjärnan har ett rengöringssystem likt det lymfatiska systemet i resten av kroppen. Det är lite annorlunda uppbyggt, men vätska sköljer över hjärncellerna och renar hela hjärnan på skadliga slaggprodukter. Hjärnans rengöringssystem har fått namnet glymfatiska systemet.

Kopplingen mellan lymfhälsa och hjärnhälsa är spännande och visar att lymfan spelar en viktig roll i att förstå neurologiska sjukdomar där man ser en ansamling av skadliga proteiner. När hjärnan renas av vätskan på natten sköljs alla skadliga proteiner och allt avfall bort, inte bara en sort. Ny forskning visar att det glymfatiska systemet kan vara en nyckel i behandling av sjukdomar som exempelvis Alzheimer och Parkinson.

Hjärnans reningssystem är som mest aktivt när vi sover på natten, under djupsömnen. Därför är god sömn otroligt viktigt. Vad som sker i hjärnan kan du inte direkt påverka, förutom att vara noga med din sömnkvalitet så att du får tillräckligt med djupsömn. Men hjärnans vätska flödar till slut ner mot nacken och de djupa lymfnoderna och vidare till kärlen som mynnar ut i blodomloppet vid nyckelbenen, precis som resten av kroppens lymfvätska. Därför kan du se till att det är fritt flöde via nacken och nyckelbensgroparna för att uppmuntra tömningen av den glymfatiska vätskan.