Hur kan jag hjälpa dig med ärr?

Även om inte alla ärr ger problem så gör många det. Ett ärr kan påverka mycket mer och djupare än vad vi ibland inser. Ett ärr kan se fint ut på ytan med det drar eller skapar restriktioner i vävnaderna under.

Genom att lossa på ärrvävnaden kan jag hjälpa dig på flera olika sätt. Se nedan inom vilka områden mina kunder märker förbättring efter behandling.

Rörlighet

Ärrvävnad är inte lika elastisk som oskadad vävnad. Det kan vara tjock och stram. Beroende på ärrets placering, riktning och djup kan det orsaka restriktioner i både hud, bindväv och muskelvävnad. Det begränsar rörligheten.

Målet med att behandla ärr är att lossa på den strama huller-om-buller-väven av kollagenfibrer som kan bildas när sår läker. Det görs genom att stimulera den kroppens och ärrvävnadens förmåga ett remodellera – omorganiseras. Även om ärrvävnaden aldrig kommer få samma egenskaper som oskadd vävnad så hjälper omorganiseringen till att få ärret mer elastiskt och smidigt i alla riktning som det behöver kunna stretchas i för du ska kunna röra dig obehindrat.

Eftersom kroppens nät av bindväv, fascian, är en anda sammanhängande väv kan ett ärr även påverka rörligheten på en plats en bit från själva ärret. Därför är det alltid bra att behandla ärr om man besväras av stelhet eller begränsad rörlighet i en kroppsdel, även om ärret finns på en annan plats.

Smärta & värk

Ibland kan du märka smärta från ärrvävnad direkt. Ibland kan det komma flera år senare. Smärta kan bero på ärrvävnad som trycker/klämmer åt nerver; nervändar som återformas efter att skadan/såret har läkt; eller att ärret påverkar och skapar restriktioner i kringliggande vävnader och leder.

Du kan uppleva till exempel kontinuerlig smärta, huggande smärta, brännande känsla, eller hypersensitivitet vid beröring.

Ärrvävnadstekniken MSTR har väldigt bra resultat på att minska smärta och värk. Genom att lossa på stram ärrvävnad och göra den mer elastisk och smidig skapas  utrymme för nerverna och cirkulation i området. Ökad cirkulation minskar inflammation och förbättrar återhämtning och återuppbyggnad i området.

Värk i andra delar av kroppen kan ibland också minska efter att ärr blivit behandlade. Det är till exempel inte ovanligt att en värkande rygg blir bättre när man behandlar ett ärr i buken.

Känsel

Minskad känsel och domningar är en av de vanligaste upplevelserna runt ett ärr. Det kan skapa en obehagskänsla i området till exempel vid beröring, men även en känsla av att en kroppsdel känns långt borta, eller inte helt är en del av dig.

Jag har till exempel jobbat med flera kejsarsnitt där kvinnan inte haft full känsel och där de efter behandling sagt att magen återigen “känns som min”.

Ärr behandling kan hjälpa dig att få kontakt med delar av kropp bättre och få dig att känna hel. Även om du inte medvetet tänker på eller besväras av att du har minskad känsel så kan det ändå påverka dig mer än du tror. Jag har sett fantastiska resultat från klienter som “gillat läget” och sedan blivit överväldigade av upplevelsen att återigen få kontakt med kroppen – både den emotionella upplevelsen och bättre fysisk funktion.

Cirkulation

En av de största fördelarna med att behandla ärr är att återfå bra cirkulation i området. Vi har två cirkulationssystem som båda är lika viktiga – blodsystemet som för ut syre och näring till vävnaderna, och lymfsystemet som för bort överskottsvätska och slaggprodukter.

Ärr påverkar ofta cirkulation, dels för att skadan/operationen har skadat kärl och dels för att ärrvävnaden sedan är mindre elastisk vilket påverkar hur väl blodet och lymfvätskan cirkulerar.

Försämrad cirkulation påverkar återhämtningen i området. Vävnader som inte får tillräckligt med syre, eller har problem att transportera bort slaggprodukter och överskottsvätska, kan få problem med svullnad, smärta, dålig läkning, försämrad känsel mm. Detta gäller både precis där ärret finns, men även i kroppsdelar längre ut då passagen förbi ärret är begränsad.

Genom att lossa på ärrvävnaden ökar cirkulationen vilket ger hela området bättre återhämtningsmöjligheter – och kan göra stor skillnad för såväl känsel och nervfunktion som rörlighet och utseende.

Nerv- och muskelfunktion

Ett ärr kan påverka din kontakt med kroppen. Om ärrvävnaden är stram och tight kan den trycka på och påverka nerver. Det kanske inte skapar smärta, men det kan begränsa nervfunktionen.

Många märker av ökad styrka, kontroll och koordination efter ärrbehandling då kopplingen mellan nerver och muskler fungerar bättre.

Emotionell påverkan

Ett ärr är mer än ett märke på kroppen. Ofta har ett ärr en historia om hur det uppkom och märket på kroppen har en känslomässig koppling. Många är inte bekväma med sitt ärr. Inte bara för att det kanske inte är snyggt utan för att det är en påminnelse om något som kan ha varit traumatiskt. En del vill inte se sitt ärr, andra klarar inte av att röra vid det.

Det är inte ovanligt att minnen väcks till liv och att man upplever en känslomässig reaktion när man jobbar med sitt ärr. Men ofta börjar obehagskänslorna kring ärret och dess uppkomst att minska efter behandlingarna.

Ditt ärr kanske uppkom av en skada eller en akut operation som var traumatisk och stressande. Kroppen minns detta och kan stanna kvar på en högre stressnivå. Att behandla ärr ge vara som att andas ut. Behandlingen hjälper din kropp att processa upplevelsen i en trygg miljö och du mår emotionellt bättre.

Utseende & estetik

Behandling med MSTR ärrvävnadsteknik kan göra ärr mindre synliga. Behandlingen gör ärrvävnaden mer elastisk och mjuk och då kan form och utseende ändras. Ett upphöjt eller knöligt ärr kan slätas ut. Ett ärr som drar inåt och skapar ett dike blir mer följsamt och “skär” inte längre in. Ärret och området runt om blir helt enkelt mer enhetliga.

Ärr som är starka i färgen kan också blekna och gå mer ton i ton med övrig hud.

Träning & prestation

Om du vill få ut den mesta av din träning är det en bra idé att kolla upp dina ärr – speciellt om du märker av något besvär från dem.

I och med att ärr påverkar cirkulation, nerv- och muskelfunktion och rörlighet kan det ge stora resultat för din förmåga att utnyttja din fulla potential i din idrott. Det påverkar också hur väl din kropp tål träningsbelastningen och hur den återhämtar sig.

För att prestera ditt bästa vill du ha full funktion i din kropp. Jag kan hjälpa dig på vägen.